Utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym. Na czym polega i jakie są potrzeby z zakresu automatyki i pneumatyki?

Utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym to kluczowe działania, które pozwalają przedsiębiorstwu na efektywną i wydajną pracę. Istotną rolę w prawidłowym utrzymaniu ruchu w firmie pełnią rozwiązania z zakresu automatyki i pneumatyki.

Na czym polega utrzymanie ruchu na produkcji?

Jednostka utrzymania ruchu to bardzo wrażliwa i istotna komórka każdego zakładu produkcyjnego. Utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym wpływa na optymalizowanie całego procesu produkcyjnego oraz zwiększenie wydajności pracy w przedsiębiorstwie. Wszelkie działania podejmowane przez zespół utrzymania ruchu mają na celu zminimalizowanie wystąpienia awarii i przestojów na produkcji, aby skutecznie realizować plan produkcyjny w danym zakładzie. Ich rolą jest również śledzenie nowinek technologicznych i wdrażanie wybranych rozwiązań, które znacząco wpłyną na udoskonalenie procesu produkcji. 

Każdy zakład produkcyjny chce produkować wysoką jakość produktów bądź usług, aby zapewnić sobie przewagę konkurencyjną. Głównym celem działu utrzymania ruchu jest osiągnięcie oczekiwanej jakości wyrobów oraz usług. Utrzymując wysoką jakość w zakładzie produkcyjnym, należy pamiętać również o czynnikach ekonomicznych. Przedsiębiorstwu zależy powiem na wysokich przychodach przy niskich kosztach produkcji. Rolą zespołu pracującego w utrzymaniu ruchu jest zatem stałe poszukiwanie rozwiązań, które zminimalizują koszty produkcji danych produktów bądź usług. Może to być m.in. inwestowanie w nowe maszyny, które pracują wydajniej lub systemy informatyczne, które pozwolą skuteczniej optymalizować czas pracy produkcji. Maksymalizacja zdolności produkcyjnych to bowiem kolejne wyzwanie, przed jakim każdego dnia stoi dział utrzymania ruchu.

Bezpieczeństwo w zakładzie produkcyjnym to priorytetowe zadania zespołu utrzymania ruchu. Ich zadaniem jest z jednej strony zapewnienie bezpiecznej pracy pracowników, którzy pracują na produkcji – m.in. przy obsłudze maszyn. Istotne jest ich odpowiednie przeszkolenie z obsługi maszyny, a także prawidłowego postępowania w razie wystąpienia awarii urządzeń. Na bezpieczeństwo całego procesu produkcji wypływa także prawidłowa eksploatacja i konserwacja maszyn. Dział utrzymania ruchu dba o to, aby maszyny były prawidłowo konserwowane, co znacząco zwiększa nie tylko bezpieczeństwo pracy maszyny i osób w jej otoczeniu, ale również wpływa na czas eksploatacji maszyny w danym przedsiębiorstwie. Kolejnym zadaniem utrzymania ruchu jest bowiem maksymalizacja czasu użytkowania całego wyposażenia produkcyjnego. Zatem poza regularną konserwacją maszyn i urządzeń, istotny jest również cykliczny serwis oraz wymiana zużywalnych części (najlepiej na oryginalne części lub wysokiej jakości zamienniki). 

Wszystkie działania zespołu utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym mają na celu zapewnienie jak najmniejszej liczby przerw w procesie produkcji. Nieprawidłowości w pracy utrzymania ruchu – jak np. nieregularna konserwacja czy brak kluczowych części zamiennych – może wpłynąć na przestoje w produkcji. Szczególnie dłuższe przerwy, które mogą wynikać np. z awarii maszyny i konieczności oczekiwania na dostawę części (czasem może to być kilka tygodni) może może znacząco wpłynąć na sytuację ekonomiczną całej firmy. 

Utrzymanie ruchu w danym przedsiębiorstwie produkcyjnym bardzo często jest rozpatrywane w kontekście kondycji ekonomicznej firmy. Na całkowity koszt produkcji danych wyrobów wpływa bardzo dużo czynników – są to m.in. koszty:

 • materiałów w procesie produkcji,
 • pracy,
 • eksploatacji maszyn i urządzeń niezbędnych w produkcji,
 • używania i serwisowania maszyn/urządzeń.

Wymienione koszty ponoszone w czasie produkcji mają na celu zapewnienie w miarę nieustannej dyspozycyjności zakładu, która zagwarantuje ciągłość produkcji. 

Wpływ automatyki i pneumatyki na utrzymanie ruchu

Rozwiązania z zakresu automatyki i pneumatyki znacząco wpływają na wydajność pracy w zakresie produkcyjnym. Ma to również wpływa na utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie.

Układy pneumatyczne znacząco wspierają produkcję przemysłową. Zastosowanie instalacji pneumatycznych – jak chociażby zaworów rozdzielających czy siłowników pneumatycznych – umożliwia bardziej efektywną pracę maszyn i urządzeń w zakładzie produkcyjnym. Pneumatyka jest również bardziej bezpiecznym i mniej awaryjnym rozwiązaniem niż inne systemy wytwarzania i dystrybuowania energii. Jednak bez regularnej konserwacji i kontroli, rozwiązania pneumatycznie nie będą działać w pełni efektywnie.

Jeśli chcemy, aby układy pneumatyczne działały prawidłowo, cały proces konserwacji powinien być prowadzony całościowo i obejmować również urządzenia wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza. Kluczową kwestią w konserwacji pneumatyki jest smarowanie. Takie elementy układu pneumatycznego jak siłowniki muszą być na stałe odpowiednio nasycone olejem (ze względu na szybkie i powtarzalne ruchy siłowników).

Prawidłowa konserwacja znacząco wydłuża żywotność układów pneumatycznych i zwiększa okres bezawaryjności. Regularna kontrola układów pneumatycznych pozwala także na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i szybkie ich usunięcie. Każdego dnia warto sprawdzać również najważniejsze parametry sterownika, sygnalizacje czy alarmy. Dzięki takiemu postępowaniu możemy wykryć np. wycieki – mogą one powodować obciążenie systemu i marnowanie sprężonego gazu, stąd istotna jest szybka interwencja. 

Również automatyzacja procesu produkcyjnego jest bardzo istotna w utrzymaniu ruchu. Rozwój automatyzacji produkcji pozwala wyróżnić się firmie na tle konkurencji i zwiększyć potencjał produkcji. Udoskonalanie automatyki w przedsiębiorstwie pozwala optymalizować koszty i jakość wyrobów. Należy pamiętać, że automatyzacja produkcji musi być dostosowana do potrzeb danego zakładu. Do głównych korzyści automatyzacji produkcji należą:

 • zwiększenie wydajności, 
 • zwiększenie precyzji w produkcji wybranych elementów,
 • obniżenie kosztów produkcji,
 • ograniczenie błędów na produkcji,
 • możliwość powtarzalności produkcji,
 • wspieranie pracy maszyn,
 • przejęcie prac w trudnych/szkodliwych warunkach.

Zadaniem specjalistów utrzymania ruchu jest stała automatyzacja procesach produkcyjnych, by zwiększać nie tylko wydajność zakładu, ale również wyróżniać się na tle konkurencji z innowacyjnymi rozwiązaniami w przedsiębiorstwie. 

Pneumatyka i automatyka w przemyśle odgrywa bardzo ważną rolę. Jeśli układy te ulegną awarii może to spowodować znaczący spadek wydajności produkcji, a nawet prowadzić do nieplanowanych przestojów. W prawidłowym utrzymaniu ruchu ważną rolę odgrywają również posiadanie stałych i zaufanych dostawców rozwiązań z zakresu automatyki i pneumatyki, a także części zamiennych. Wysokiej jakości rozwiązania z zakresu automatyki i pneumatyki dostępne są w ofercie Schipolska. Specjaliści doradzą w wyborze najlepszych urządzeń, które znacząco wpłyną na prawidłowe utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym. Sprawdź katalogi dostępne na stronie Schipolska i skontaktuj się z naszymi ekspertami.