Co to jest utrzymanie ruchu w procesach przemysłowych?

Utrzymanie ruchu to istotny element procesów przemysłowych. Sprawna praca przedsiębiorstwa i wykorzystanie nowoczesnych technologii ma wpływ na bezpieczną i efektywną produkcję. Zespół odpowiedzialny w firmie za utrzymanie ruchu ma za zadanie stale podnosić wydajności zakładu pracy przy jednoczesnej minimalizacji kosztów i czasu pracy.

Utrzymanie ruchu – co to jest?

Utrzymanie ruchu to istotny proces w zakładach przemysłowych. Bez jednostki zajmującej się utrzymaniem ruchu, żadna produkcja nie jest w stanie sprawnie funkcjonować w dłuższym czasie. Dział utrzymania ruchu składa się ze specjalistów, którzy mają umiejętności i doświadczenie związane z dbaniem o każdy etap produkcji. Pracownicy powinni posiadać także dużą wiedzę o maszynach i urządzeniach, jakie są wykorzystywane przy procesach przemysłowych. Wiedza ta jest im niezbędna przede wszystkim do:

  • konserwacji, czyszczenia i prostych napraw maszyn,
  • usprawniania technologii i wdrażaniu nowych,
  • kompletowania niezbędnego sprzętu i zużywalnych części zamiennych.

Zautomatyzowane procesy produkcji stawiają coraz wyższe wymagania przed pracownikami działu utrzymania ruchu. Głównymi obowiązkami członków działu utrzymania ruchu jest:

  • dbałość o wysoką jakość produktów wytwarzanych w danym zakładzie,
  • maksymalizacja zdolności produkcyjnych zakładu,
  • dbałość o maszyny, aby jak najbardziej ekonomicznie je wykorzystać w procesie produkcji (m.in. stała konserwacja, która wydłuży żywotność maszyny i zniweluje ryzyko przestojów w produkcji),
  • stałe zmniejszanie kosztów związanych m.in. z utrzymaniem i eksploatacją specjalistycznych maszyn,
  • dbałość o bezpieczne warunki do pracy zarówno pracowników, jak i maszyn.

Dobra jakość całej infrastruktury technicznej ma bardzo duży wpływ na jakość wyrobów produkowanych w zakładzie, a tym samym umożliwia to uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Wydajne procesy przemysłowe

Aby cały proces przemysłowy przebiegał sprawnie, należy na każdym etapie dbać o wysoką jakość. Składa się na to kilka czynników. Najważniejszy z nich to maszyny – usprawnianie infrastruktury i technologii w zakładzie produkcyjnym znacząco wpływa nie tylko na lepszą jakość produktu końcowego, ale także na czas wytwarzania danego wyrobu. Przyspieszenie produkcji dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych może dać zakładowi znaczącą przewagę nad konkurencją. Będzie mógł on wyprodukować więcej komponentów w krótszym czasie. Taka optymalizacja wpłynie na zyski przedsiębiorstwa, a tym samym inwestycje w nowe technologie szybko się zwrócą.

Nowe rozwiązania wpływają nie tylko na bardziej wydajną pracę zakładu, ale również na bezpieczeństwo pracowników produkcji. Wszelkiego rodzaju nowoczesne rozwiązania pozwalają na stałe monitorowanie pracy maszyny, a także ostrzeganie przed ewentualnymi usterkami – np. przypomnienie o konserwacji czy serwisie maszyny.

Dbałość o maszyny w ich codziennej pracy przekłada się na lepszą wydajność sprzętu. Zaniedbania związane m.in. z brakiem konserwacji maszyn, mogą mieć złe skutki dla całego zakładu. Naprawa specjalistycznych maszyn zwykle nie odbywa się z dnia na dzień, zatem dłuższy czas bez specjalistycznego sprzętu w zakładzie znacząco obniża wydajność pracy. Awaria maszyny może wpłynąć na przestoje w produkcji, a co za tym idzie – na znaczne zmniejszenie zysków zakładu i ryzyko poniesienia kar za opóźnienia w dostawie zamówionych produktów.

Stały rozwój przedsiębiorstwa

Jeśli firma ma się rozwijać i zwiększać swoją wydajność, konieczne jest stałe usprawnianie procesów, które są w danym zakładzie produkcyjnym. Rolą działu utrzymania ruchu jest pozyskiwanie nowych rozwiązań dla branży przemysłowej i wdrażanie ich w danej firmie.

Rynek sprzętów i rozwiązań technologicznych dla przemysłu prężnie się rozwija. Każdego roku możemy obserwować nowoczesne maszyny czy rozwiązania informatyczne dla branż przemysłowych. Śledzenie trendów i wybór innowacyjnych rozwiązań dla zakładu może znacząco poprawić jego efektywność i bezpieczeństwo pracy.

Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojego przedsiębiorstwa? Sprawdź ofertę Schipolska – znajdziesz tu wysokiej jakości rozwiązania z zakresu automatyki czy pneumatyki, które usprawnią pracę zakładu produkcyjnego. Specjaliści Schipolska pomogą znaleźć najlepsze urządzenia wpływające na prawidłowe utrzymanie ruchu w procesie produkcyjnym.