W jaki sposób usprawnić procesy utrzymania ruchu?

Usprawnianie procesów utrzymania ruchu to kluczowe zadanie w każdym zakładzie produkcyjnym. Bez stałego rozwoju nie jest możliwa efektywna praca przedsiębiorstwa. Jak usprawniać procesy utrzymania ruchu?

Procesy utrzymania ruchu

Poprawa efektywności dzięki procesom utrzymania ruchu to główny cel każdego przedsiębiorstwa. Aby było to możliwe, należy przestrzegać kilku kluczowych zadań, które przypisane są jednostkom utrzymania ruchu.

Zadania procesu utrzymania ruchu można podzielić na trzy etapy. Pierwszy z nich polega na reaktywnym utrzymaniu ruchu. W momencie pojawienia się awarii bądź jakieś nieprawidłowości w procesie produkcyjnym, zadaniem działu utrzymania ruchu jest jak najszybsze przywrócenie prawidłowej pracy przedsiębiorstwa. Na tym etapie pracownicy utrzymania ruchu mają za zadanie np. wymianę części, która się zużyła w maszynie, aby jak najszybciej przywrócić ją do pracy bądź zamówienie profesjonalnego serwisu, który oceni stan maszyny i zaproponuje najlepsze rozwiązanie.

Drugi etap to tzw. okres prewencyjnego utrzymania ruchu. Rolą działu utrzymania ruchu są wszelkie działania zapobiegawcze, które zminimalizują chociażby ryzyko przestojów produkcji. Wśród działań utrzymania ruchu należy wymienić przede wszystkim dbałość o sprawną pracę maszyn. Składa się na to regularna konserwacja maszyn, która znacząco poprawia żywotność maszyny. Kluczowa jest także obserwacja wszelkich kontrolek znajdujących się w maszynie i bieżące reagowanie na wszelkie nieprawidłowości. Ważne na tym etapie jest również pilnowanie regularnych serwisów maszyn i urządzeń, które przedłużą żywotność urządzenia.

Ostatnim etapem jest prognostyczne utrzymanie ruchu. Zadaniem pracowników tego działu jest stałe poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań, które można zastosować w przedsiębiorstwie. Składają się na to nie tylko nowe maszyny, ale także wszelkie usprawnienia informatyczne. Nowe rozwiązania znacząco wpłyną na zwiększenie efektywności zakładu – np. poprzez sprawniejsze przystosowanie maszyn do nowej linii produkcyjnej czy przyspieszenie czasu wytwarzania wyrobów przy zachowaniu niezmiennie wysokiej jakości.

Każdy z etapów pracy jest istotny i każdemu powinniśmy poświęcić tyle samo czasu. Skupienie się tylko na wybranym okresie spowoduje zaniedbania w pozostały, a to z pewnością przełoży się na spadek wydajności przedsiębiorstwa, a także na dodatkowe koszty dla firmy.

Usprawnianie procesów utrzymania ruchu

Co trzeba podkreślić to to, że praca działu utrzymania ruchu nigdy się nie kończy. Tylko stały rozwój pracy tej jednostki w przedsiębiorstwie może się przyczynić do usprawnienia pracy całej firmy. Jakie czynniki wpływają na usprawnienie procesów utrzymania ruchu?

Szkolenia

Istotne w usprawnianiu procesów jest stały rozwój osób odpowiedzialnych za produkcję w danym zakładzie. Tyczy się to zarówno szkolenia pracowników pracujących na danym stanowisku i z danymi maszynami, jak i osób odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu. Szkolenia pozwalają na poznanie wszelkich właściwości maszyny czy nowych rozwiązań, które znacząco mogą wpłynąć na rozwój i optymalizację pracy firmy.

Dbałość o infrastrukturę produkcyjną

Żadne usprawnienia nie będą możliwe, jeśli nie zadbamy o podstawy. Kluczowa jest zatem troska o sprzęt, który dostępny jest w firmie, aby służył on jak najdłużej i nie wpływał na przestoje w produkcji. Prawidłowa konserwacja, cykliczny serwis czy posiadanie w magazynie zużywalnych części zamiennych, znacząco usprawnia pracę maszyn, a tym samym prawidłowe utrzymanie ruchu w zakładzie. Warto pamiętać, aby dbać o jakość zarówno produktów do konserwacji, jak i części zamiennych (warto zamawiać oryginalne części od producenta bądź wysokiej jakości zamienniki).

Rozwój automatyki i pneumatyki w zakładzie

Rozwiązania z zakresu automatyki i pneumatyki mają znaczący wpływ na lepszą wydajność pracy w zakresie produkcyjnym. Zastosowanie nowoczesnych instalacji pneumatycznych (np. zaworów rozdzielających czy siłowników pneumatycznych) umożliwia bardziej efektywną pracę maszyn i urządzeń w zakładzie produkcyjnym. Elementy pneumatyczne są również bezpieczniejszym i zdecydowanie mniej awaryjnym rozwiązaniem niż inne systemy do wytwarzania i dystrybuowania energii. Jednak należy pamiętać, że bez regularnej konserwacji i kontroli układów pneumatycznych, nie będą one działać w pełni efektywnie.

Udoskonalanie automatyki pozwala lepiej optymalizować koszty i jakość wyrobów w przedsiębiorstwie. Należy pamiętać, że automatyzacja produkcji musi być dostosowana danego zakładu i uwzględniać wszystkie jego potrzeby. Rozwój automatyzacji produkcji pozwala wyróżniać się firmie na tle konkurencji i tym samym zwiększyć potencjał produkcji.

Nowoczesne technologie

Śledzenie trendów i zmian w zakresie technologii stosowanych w przemyśle to istotne zadanie pracowników utrzymania ruchu. Obserwacja innowacyjnych rozwiązań i wybór najlepszych z nich do zakładu, znacząco usprawni utrzymanie ruchu w zakładzie i przyczyni się do zwiększenia wydajności procesu produkcji.

Wysokiej jakości innowacyjne rozwiązania usprawniające pracę utrzymania działa posiada w ofercie Schipolska. Eksperci doradzą najlepsze urządzenia i produkty do konserwacji maszyn, które uwzględnią potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa.