Strategia prewencyjnego utrzymaniu ruchu

Prewencyjne utrzymanie ruchu ma za zadanie planowanie i realizowanie wielu działań, które mają za zadanie niedoprowadzenie do awarii w przedsiębiorstwie, a tym samym przestojów w produkcji. Jakie działania podejmowane są w ramach strategii prewencyjnego utrzymania ruchu?

Prewencyjne utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie

Rolą utrzymania ruchu jest m.in. maksymalizacja czasu użytkowania wyposażenia produkcyjnego. Jest to możliwe właśnie poprzez odpowiednią dbałość o sprzęty znajdujące się w zakładzie, a także szkolenie pracowników, którzy z tymi maszynami na co dzień pracują. Aby maszyna jak najdłużej służyła przedsiębiorstwu, poza regularną konserwacją i serwisem, trzeba zapewnić jej cykliczną wymianę zużywanych części. Istotne, aby były to oryginalne części od producenta bądź wysokiej jakości zamienniki. Dobrej jakości wyposażenie jest również kluczowym czynnikiem bezpieczeństwa w zakładzie.

Prewencyjne utrzymanie ruchu nazywane jest również strategią zapobiegawczą. Zadaniem działu utrzymania ruchu w ramach działań prewencyjnych jest m.in. wykonywanie okresowych przeglądów maszyn, a także planowanie i wykonywanie remontów oraz konserwacji sprzętów. Działania te mają na celu wydłużenie czasu pracy produkcji bez awarii.

Strategia prewencyjna obejmuje systemowo całe przedsiębiorstwo – a zatem nie tylko wyposażenie, ale także strukturę i procesy obowiązujące w danej firmie. Prewencyjne utrzymanie ruchu w kwestii użytkowania maszyny stosuje nie tylko eksploatację opartą na planowaniu i zapobieganiu, ale także eksploatację wynikającą ze stanu technicznego maszyn (tzw. CBM), będącą charakterystycznym działaniem dla predykcyjnego utrzymania ruchu (jest to część kompleksowej strategii prewencyjnego utrzymania ruchu).

Po co firmie prewencyjne utrzymanie ruchu?

Przedsiębiorstwa, które wdrażają u siebie prewencyjne utrzymanie ruchu, dążą do:

 • zmniejszenia liczby awarii, a tym samym przestojów w działaniu firmy (poprawa parametrów w ramach wskaźnika MTBF),
 • wzrostu wydajności procesów produkcyjnych (wzrost wartości w ramach wskaźnika OEE),
 • obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem ruchu w zakładzie,
 • wzrost konkurencyjności m.in. ze względu na redukcję kosztów,
 • minimalizowanie opóźnień w produkcji (i ograniczanie tym samym ryzyka poniesienia kar za opóźnienia w realizacji zlecenia),
 • zwiększenie dostępności maszyn i efektywności pracy zakładu.

Prewencyjne utrzymanie ruchu skupia się wokół ciągłej optymalizacji pracy przedsiębiorstwa. Przeciwdziałanie awariom i tym samym unikanie problemów wynikających z opóźnień w produkcji bądź czasowego przestoju, znacząco poprawia kondycję firmy. Bezawaryjna praca zakładu przekłada się na bardziej ekonomiczne wykorzystanie zasobów, a tym samym na stałą maksymalizację zysków przy minimalizacji kosztów produkcji.

Jakie działania składają się na prewencyjne utrzymanie ruchu?

Na prewencyjne utrzymanie ruchu składa się wiele czynności w codziennej pracy przedsiębiorstwa. Do głównych zadań należy przede wszystkim:

 • wykonywanie okresowych przeglądów wyposażenia przedsiębiorstwa,
 • konserwacja i remonty maszyn,
 • cykliczne badania, diagnozy i analizy parametrów sprzętowych,
 • regularne wymiany części (najlepiej na oryginalne od producenta bądź wysokiej jakości zamienniki),
 • szybkie i skuteczne usuwanie pojawiających się awarii.

Do skutecznego prowadzenia prewencyjnego utrzymania ruchu, pracownicy tego działu mają dostępne liczne narzędzia. Pomagają one w monitorowaniu stanu technicznego infrastruktury technicznej i planowaniu działań mających na celu zapobieganie występowaniu awarii, a w przypadku jej wystąpienia – szybkiej naprawie.

W przedsiębiorstwach stosujących prewencyjne utrzymanie ruchu powszechne jest stosowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które monitorują stan techniczny maszyn używanych w przedsiębiorstwach. Zaawansowane technologicznie systemy pozwalają także planować i realizować czynności zapobiegające awariom i przestojom na produkcji. Bez stałego rozwoju automatyzacji przedsiębiorstwa i zarządzania z wykorzystaniem informatycznych rozwiązań, działania nowoczesnego przedsiębiorstwa w realiach Przemysłu 4.0, nie będzie możliwe. Co więcej – stałe innowacje w systemach informatycznych pozwalają osiągnąć przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną.

Jeśli szukasz sprzętów i produktów wspierających prewencyjne utrzymanie ruchu, sprawdź ofertę Schipolska. Eksperci pomogą w wyborze rozwiązań w pełni dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa.