Predykcyjne utrzymanie ruchu

Wszelkiego rodzaju awaria może spowodować przestoje w produkcji i ogromne straty dla przedsiębiorstwa. Predykcyjne utrzymanie ruchu ma za zadanie wczesne wykrywanie zagrożeń, które mogą wystąpić na produkcji, aby skutecznie przeciwdziałać awariom i wydłużać czas eksploatacji infrastruktury przemysłowej.

Zapobieganie awariom

Predykcyjne utrzymanie ruchu (Predictive Maintenance) jest jednym z głównych elementów współczesnego Przemysłu 4.0, ukierunkowanego na jak najbardziej efektywne wykorzystanie urządzeń i maszyn dostępnych w przedsiębiorstwie przy jednoczesnej eliminacji przestojów wynikających z awarii. Działania predykcyjne w utrzymaniu ruchu są częścią większej strategii prewencyjnej, która obejmuje całe przedsiębiorstwo wraz z jego wyposażeniem, strukturą czy obowiązującymi procesami.

Jeśli predykcyjne utrzymanie ruchu ma spełniać swoją rolę, kluczowe jest wdrożenie profilaktycznych działań, które pomogą w ocenie stanu technicznego sprzętów i maszyn wykorzystywanych w produkcji. Na te działania składają się m.in.:

  • regularna konserwacja maszyn wysokiej jakości środkami do tego przeznaczonymi,
  • czyszczenie maszyn zgodnie z zaleceniami producenta,
  • stała obserwacja parametrów maszyny, w tym natychmiastowa reakcja na pojawiające się kontrolki ostrzegawcze,
  • regularny serwis maszyn,
  • wymiana zużywalnych części (najlepiej używać oryginalnych części od producenta bądź korzystać z wysokiej jakości zamienników),

Wszelkie wnioski, które wynikają z działań predyktywnych, pomagają w podjęciu decyzji przez zespół utrzymania ruchu – np. o wymianie części, uzupełnieniu kluczowych płynów czy wezwaniu profesjonalnego serwisu.

Strategia eksploatacyjna CBM

Prognozowanie zużycia sprzętu bądź elementów maszyn i przewidywanie ewentualnych awarii to jeden z elementów strategii eksploatacyjnej opartej o CBM (Contidion Based Maintenance). Podejście CBM pozwala ocenić proces eksploatacji maszyny na podstawie jej stanu technicznego. Strategia ta prowadzona jest zazwyczaj wobec maszyn czy sprzętów należących do grupy wysokiej krytyczności (urządzeń, które odgrywają kluczową rolę w procesie produkcji). Stosowanie tej metody jest bowiem wymagające i używanie jej do oceny maszyn o niskiej krytyczności byłoby dla przedsiębiorstwa nieopłacalne.

Predykcyjne utrzymanie ruchu jest również powiązane z innymi wskaźnikami wydajności: OEE oraz MTBF. Za ich pomocą mierzone są wydajności wyposażenia oraz jego dostępność. Dla przedsiębiorstwa wskaźniki te pozwalają weryfikować, czy działania predykcyjne realizowane są poprawnie (czy wartość tych wskaźników wzrasta), czy należy wprowadzić zmiany, które zoptymalizują przyjętą w danym przedsiębiorstwie strategię.

Główne narzędzia stosowane w predykcyjnym utrzymaniu ruchu

Aby skutecznie przeciwdziałać wystąpieniu awarii w przedsiębiorstwie, pracownicy utrzymania ruchu wspomagają się dostępnymi systemami, które ułatwiają im codzienną pracę. Narzędzia, które wspierają realizację strategii predykcyjnego utrzymania ruchu to m.in.:

  • bieżące monitorowanie wydajności oraz parametrów maszyn (reakcja na wszelkiego rodzaju kontrolki ostrzegawcze),
  • obserwacja wzrokowa całego procesu produkcji (np. reakcja na pojawiające się wycieki z maszyn),
  • automatyczne monitorowanie stanu technicznego sprzętów i maszyn,
  • zaawansowane systemy informatyczne wspomagające pracę utrzymania ruchu.

Predykcyjne utrzymanie ruchu polega na prowadzeniu cyklicznych badań diagnostycznych, analizie ich wyników i podejmowaniu kluczowych decyzji o podjęciu konkretnych działań mających na celu przeciwdziałanie awariom w przedsiębiorstwie.

Zadaniem działu utrzymania ruchu jest także optymalne planowanie wszelkich prac remontowych, konserwacyjnych, wymian części i innych działań, których celem jest minimalizacja awarii. Takie działania pozwalają też osiągnąć dłuższe okresy między awariami i bardziej efektywne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa. Szacuje się, że stosowanie strategii predykcyjnego utrzymania ruchu pozwala zaoszczędzić firmie między 10% a nawet 40% (w dłuższej perspektywie) kosztów związanych z utrzymaniem ruchu.

Jeśli chcesz skutecznie przeciwdziałać awariom, skorzystaj z szerokiego asortymentu m.in. produktów do konserwacji maszyn oferowanych przez Schipolska. Sprawdź ofertę i skontaktuj się z ekspertami Schipolska, którzy pomogą wybrać odpowiednie rozwiązanie dla Twojego przedsiębiorstwa.