O czym świadczy certyfikat osprzętu pneumatycznego? Jakie są rodzaje certyfikatów i kto je wydaje?

Osprzęt pneumatyczny służy w wielu branżach i jest obsługiwany przez niezliczoną ilość godzin. Żeby jednak praca z nim była jak najbardziej wydajna oraz, przede wszystkim, bezpieczna, osprzęt musi przejść wiele testów jakości oraz spełniać odgórnie ustalone normy.

Podczas wyboru osprzętu warto więc kierować się nie tylko jego ceną lub tworzywem wykorzystanym do produkcji, ale także certyfikatami, którymi może się pochwalić dana firma.

Dlaczego certyfikaty są ważne?

Osprzęt pneumatyczny jest wykorzystywany w aplikacjach różnego rodzaju. Maszyny różnią się od siebie wielkością, zastosowaniem czy obsługiwanym obciążeniem, ale wszystkie z nich łączy jedno – mają być odporne na awarie i zapewniać bezpieczeństwo operatorem. Aby tak się stało, osprzęt powinien być możliwie najwyżej jakości, a dodatkowe certyfikaty potwierdzają, że firma jest godna zaufania.

Rodzaje certyfikatów na rynku osprzętu

Tak jak w każdej branży, również w przypadku osprzętu pneumatycznego istnieje wiele certyfikatów, które potwierdzają kompetencje firmy. Jednymi z nich są certyfikat ISO 14001, ISO 9001 oraz ISO 50001.

ISO 14001 świadczy o tym, że firma produkująca osprzęt pneumatyczny funkcjonuje w sposób zrównoważony i przyjazny naturze. Certyfikat jest przyznawany w celu potwierdzenia, że zostały wdrożone procedury wspierające środowisko. Nie da się ukryć, że w przypadku branży związanej z osprzętem jest to bardzo istotne, ponieważ nie wszystkie firmy korzystają ze sprawdzonego tworzywa lub przestrzegają norm produkcyjnych. Certyfikat jest więc świetną wskazówką dla klientów, którzy interesują się stanem środowiska.

ISO 9001 jest związany z planowaniem i zarządzaniem firmą, pod kątem zarówno czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Istotą tego certyfikatu jest analiza wszelkich potencjalnych zagrożeń związanych z przebiegiem produkcji, a także określenie sposobów ich neutralizacji. To pozwala także uzmysłowić firmom znaczenie jakościowego działania.

ISO 50001 działa na podobnych zasadach co certyfikat ISO 14001, ponieważ jest związany z ograniczeniem zużycia energii i zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych. Taki certyfikat również jest bardzo ważny w kreowaniu wizerunku firmy oraz tego, jak jest postrzegana przez klientów.

Jak sprawdzić, czy certyfikat jest prawdziwy?

Standardy międzynarodowej oceny jakości są bardzo cenione na rynku i są wystawiane przez upoważnione do tego firmy. Jednak aby uzyskać certyfikaty należy spełnić konretne warunki, dlatego nie każda firma jest w stanie je otrzymać. Jeśli chcemy mieć pewność, że dana firma posiada legalny certyfikat, należy sprawdzić, czy dokument posiada:

  • datę wydania
  • okres ważności
  • datę wygaśnięcia
  • nazwę i adres firmy
  • zakres działalności firmy
  • numer seryjny certyfikatu
  • nazwę instytucji, która certyfikat wydała

Dodatkowo, zawsze można skontaktować się instytucją, która widnieje na certyfikacie, aby potwierdziła wiarygodność firmy. Jeśli obawiasz się skorzystania z usług niewłaściwego producenta, zachęcamy do skontaktowania się z naszym biurem technicznych Shipolska.