Narzędzia wspomagające utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie to kluczowa jednostka, która odpowiada za maksymalizację efektywności pracy przy jednoczesnej minimalizacji kosztów produkcji. Jakie narzędzia wspomagają pracę utrzymania ruchu?

Utrzymanie ruchu – najważniejsze zadania

Nowoczesne systemy produkcyjne, wysoki poziom zorganizowania w przedsiębiorstwie, a także wzrastający stopień automatyzacji procesów produkcji stawia przed pracownikami utrzymania ruchu coraz wyższe wymagania. Chęć utrzymania wysokiej niezawodności i efektywności infrastruktury znajdującej się w zakładzie sprawia, że na rynku powstają wciąż nowe koncepcje, maszyny i rozwiązania, których celem jest wspieranie pracy działów utrzymania ruchu.

Wśród czynników wpływających na zmiany w zakresie utrzymania ruchu, można wskazać te o charakterze:

 • Technologicznym, czyli wszelkiego rodzaju zagadnienia związane z informatyzacją, automatyzacją czy robotyzacją. Do tego etapu zaliczamy także zmiany związane z wprowadzeniem nowych (np. bardziej wydajnych bądź ekologicznych) materiałów do wytwarzania konkretnych wyrobów.
 • Ekonomicznym, czyli działania, które mają obniżyć stałe koszty przedsiębiorstwa – np. nowe maszyny są bardziej wydajne i potrzebują mniejsze zużycie prądu niż przestarzałe sprzęty. Na ten czynniki składają się także kwestie związane z wypożyczeniem czy outsourcingiem w zakresie utrzymania ruchu maszyn i urządzeń – korzystamy z opcji wypożyczenia konkretnych sprzętów nim zdecydujemy się na poważną inwestycję w postaci zakupu nowych maszyn (są to bardzo kosztowne działania, które wymagają przygotowania konkretnych rozwiązań biznesowych).
 • Kompetencyjnym, czyli zatrudnianie osób posiadających wysokiej jakości kompetencje, pozwalające skutecznie prowadzić dział utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie. W przypadku problemów ze znalezieniem odpowiednich osób do zespołu, stosuje się również przeniesienie zadań służb utrzymania ruchu maszyn na pracowników produkcyjnych (poprzez odpowiednie szkolenia) bądź firmy zewnętrzne w ramach outsourcingu.

Zmiany te mają na celu przede wszystkim optymalizację pracy przedsiębiorstwa pod względem czasu wytwarzania (im krótszy czas produkcji ze względu np. na nowoczesne maszyny, tym więcej możemy wyprodukować w danym czasie), poprawy jakości wyrobów (poprzez zastosowanie lepszej jakości materiałów) oraz bezpieczeństwa pracy zakładu (poprzez używanie nowoczesnych maszyn i programów informatycznych, które np. mogą informować o nieprawidłowościach na produkcji).

Narzędzie wspomagające utrzymanie ruchu

Działy utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach mają za zadanie zapewnienie niezawodności infrastruktury technicznej znajdującej się na produkcji. Wszystkie działania podejmowane przez utrzymanie ruchu mają za zadanie przede wszystkim unikanie przestojów na produkcji, które mogłyby znacząco obniżyć efektywność firmy i spowodować spore straty finansowe.

W nowoczesnych zakładach produkcyjnych służby utrzymania ruchu coraz częściej decydują się na wdrażanie w strukturę firmy systemów organizacyjnych, usprawniających pracę. Każda z metod ma za zadanie maksymalizację efektywności wykorzystania wyposażenia firmy poprzez minimalizowanie strat związanych z użytkowaniem maszyn i sprzętów.

Wśród najpopularniejszych metod stosowanych w przedsiębiorstwach, które mają na celu wsparcie pracy działów utrzymania ruchu wymienić można:

 • TPM – utrzymanie ruchu skierowane na produktywność,
 • RCM – utrzymanie ruchu zorientowane na niezawodność,
 • SP – samodzielne przeglądy techniczne sprzętów i maszyn znajdujących się w przedsiębiorstwie,
 • OEE – całkowita efektywność wyposażenia,
 • 5S – metoda skupiona wokół optymalizacji miejsca sprawy. Skrót 5S to: selekcja (sortowanie), systematyka, sprzątanie, standaryzacja i samodoskonalenie.
 • SMED – metoda ma na celu użycie jak najmniejszej liczby narzędzi i maksymalne skrócenie czasu przezbrojenia maszyn.
 • Analiza EWO – narzędzie do zarządzania utrzymaniem ruchu maszyn. Służy przede wszystkim do gromadzenia danych o awariach infrastruktury technicznej.
 • Poka-Yoke – pozwala szybkie wykrycie błędów na etapie produkcji jeszcze przed ich wystąpieniem.
 • Kaizen – filozofia ciągłego doskonalenia procesu produkcji i zmian na lepsze.

Stała potrzeba ulepszania infrastruktury technicznej, rozwija dostępność metod i sprzętów wspomagających pracę działów utrzymania ruchu. Stosowanie nowoczesnego podejścia do utrzymania ruchu wpływa korzystnie na pracę całej firmy. Efektywne zarządzanie utrzymaniem ruchu pozwala osiągać przedsiębiorstwu zyski i rozwój, a to przekłada się także na przewagę konkurencyjną. Sprawdź ofertę Schipolska, aby wybrać niezbędne narzędzia do polepszenia pracy utrzymania ruchu w swojej firmie. Nasi eksperci pomogą Ci wybrać najlepsze rozwiązania, w pełni dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa.