Na czym polega praca utrzymania ruchu?

Praca utrzymania ruchu składa się z wielu elementów. Ich celem jest zwiększenie wydajności zakładu produkcyjnego i poprawę bezpieczeństwa osób w nim pracujących. Sprawdź obowiązki pracowników utrzymania ruchu.

Praca utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie

Jednostka utrzymania ruchu to bardzo istotna komórka w każdym zakładzie produkcyjnym. Praca utrzymania ruchu wpływa na optymalizowanie całego procesu produkcyjnego oraz zwiększenie wydajności pracy przedsiębiorstwa. Wszystkie działania podejmowane przez dział utrzymania ruchu mają za zadanie zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii i przestojów w produkcji. Celem ich pracy jest skuteczne realizowanie planu produkcyjnego przy jednoczesnej dbałości o podnoszenie efektywności i bezpieczeństwa pracy.

Zadaniem działu utrzymania ruchu jest wyszukiwanie i wdrażanie do przedsiębiorstwa innowacji technologicznych, które udoskonalą proces produkcji i zapewnią przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną. Warto podkreślić, że praca utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie nigdy się nie kończy. Ich działania muszą być ciągłe, aby zapewniać wysoką jakość produkcji, optymalizować koszty i stale wdrażać innowacyjne rozwiązania.

Optymalizacja procesu produkcji

Każdy zakład produkcyjny dąży do jak najlepszej wydajności. Dzięki optymalizacji procesu produkcji możemy produkować wysokiej jakości wyroby w krótszym czasie, zapewniając tym samym znaczącą przewagę konkurencyjną.

Kluczowe w każdym przedsiębiorstwie są czynniki ekonomiczne. Każdy przedsiębiorca chce produkować wysokiej jakości wyroby przy niskich kosztach produkcji. Zadaniem zespołu utrzymania ruchu jest poszukiwanie rozwiązań, które zapewnią usprawnienie pracy zakładu i zminimalizują koszty produkcji. Wśród zadań, które mają wpływ na optymalizację produkcji, można wymienić:

  • inwestycje w nowoczesne maszyny bądź wprowadzania usprawnień do posiadanych maszyn (np. wprowadzenie elementów, które przyspieszą pracę maszyny etc.),
  • wdrażanie innowacyjnych systemów informatycznych, które przyspieszą i uporządkują prace zakładu,
  • szkolenia dla zespołu, które pozwolą na bardziej wydajne wykorzystanie infrastruktury zakładu.

Maksymalizacja zdolności produkcyjnych (przy minimalizacji kosztów produkcji) to główne wyzwanie działu utrzymania ruchu.

Bezpieczna produkcja

Priorytetowym zadaniem działu utrzymania ruchu jest zapewnienie bezpieczeństwa w zakładzie produkcyjnym.

Z jednej strony należy zadbać o bezpieczeństwo pracowników firmy. Poza wdrożeniem i przestrzeganiem zasad BHP, należy zadbać o prawidłowe przeszkolenie pracowników z obsługi maszyn, z którymi pracują. Wiedza o maszynie i reagowanie na ewentualne nieprawidłowości w procesie produkcji (np. obserwacja kontrolek ostrzegawczych w maszynie) może znacząco usprawnić pracę zakładu każdego dnia i przyczynić się do polepszenia bezpieczeństwa na terenie zakładu.

Ważna w dbałości o bezpieczeństwo jest również prawidłowa eksploatacja i konserwacja maszyn. Pracownicy utrzymania ruchu muszą dbać o właściwe wykorzystywanie maszyny w produkcji, a także cykliczną konserwację i serwis urządzeń. Pozwoli to zminimalizować ryzyko awarii maszyny. Niezbędne produkty do konserwacji maszyn, a także rozwiązania wpływające na zwiększenie bezpieczeństwa zakładu dostępne są w szerokiej ofercie Schipolska. Sprawdź i skontaktuj się z ekspertami, którzy pomogą znaleźć najlepsze rozwiązania dla Twojego przedsiębiorstwa.

Ekonomiczny proces produkcji

Czynnik ekonomiczny jest istotny dla każdej firmy. Chcemy produkować wysokiej jakości produkty, jednak przy jak najniższych kosztach produkcji. Na całościowy koszt produkcji ma wpływ bardzo wiele czynników. Wśród głównych kosztów możemy wymienić:

  • praca (koszty pracowników, utrzymania zakładu, czas produkcji jednego wyrobu etc.),
  • materiały potrzebne do wytworzenia danego wyrobu,
  • eksploatacja maszyn i urządzeń potrzebnych w produkcji,
  • serwis i naprawa maszyn.

Wspomniane koszty mają wpływać na sprawną pracę zakładu.

Istotne w minimalizowaniu kosztów pracy zakładu jest zapewnienie jak najmniejszej liczby przestojów w procesie produkcji. Wszelkie nieprawidłowości w firmie – jak np. brak regularnej konserwacji czy kluczowych części zamiennych w magazynie (i oczekiwanie kilku tygodni na nowe części) może wpłynąć na konieczność zmiany procesu produkcji (co jest czasochłonne) lub w skrajnych przypadkach wstrzymanie całej produkcji ze względu na brak sprawnych kluczowych urządzeń do wytwarzania. Długie przerwy w pracy przedsiębiorstwa mogą mieć niekorzystne skutki dla przedsiębiorstwa i znacząco wpłynąć na kondycję finansową firmy.