Konserwacja pneumatyki przemysłowej

Regularna konserwacja systemów pneumatycznych jest kluczowa w sprawnym działaniu maszyn używanych w branży przemysłowej. Odpowiednia eksploatacja i pielęgnacja systemów pneumatycznych odpowiada nie tylko za sprawną pracę całego układu, ale również urządzeń, które są przez niego napędzane. 

Pneumatyka w przemyśle

Wydajność i wsparcie produkcji przemysłowej przez układy pneumatyczne są nieocenione. I choć pneumatyka uznawana jest za bezpieczniejszą i mniej awaryjną niż inne systemy wytwarzania i dystrybuowania energii, to bez regularnej konserwacji i kontroli nie będzie działać efektywnie.

Aby układy pneumatyczne działały prawidłowo, proces konserwacji musi być przeprowadzony całościowo i obejmować wszystkie urządzenia składające się na instalację sprężonego powietrza. Takie postępowanie wydłuża żywotność i bezawaryjność działania sprężarek oraz innych elementów układu. 

Prawidłowa i regularna konserwacja

Najważniejsze w codziennej konserwacji układów pneumatycznych jest sprężone powietrze. Napędza ono wszystkie urządzenia w instalacji pneumatycznej – musi być ono zatem odpowiedniej jakości. 

Kluczową rolę w konserwacji pneumatyki przemysłowej odgrywa smarowanie. Wybrane elementy układu pneumatycznego jak np. siłowniki muszą być stale odpowiednio nasycone olejem. Ruchy siłowników są szybkie i powtarzalne (w wybranych układach czas cyklu jest liczony w milisekundach!), dlatego smarowanie jest tu tak istotne. Smarowanie zmniejsza tarcia między między sąsiadującymi i współpracującymi częściami urządzeń, co wpływa na mniejsze zużycie części i wydłużenie żywotność całego systemu. Proces smarowania redukuje także zanieczyszczenia mechaniczne i zapobiega korodowaniu elementów systemu pneumatycznego.

Poza zapewnieniem wysokiej jakości sprężonego powietrza ważna jest kontrola urządzeń układu pneumatycznego każdego dnia  – pozwala to na wczesne wykrycie ewentualnych usterek i szybkie ich usunięcie. Codziennie należy sprawdzać wszelkie alarmy, sygnalizacje i najważniejsze parametry sterownika. Kontrolować należy również wycieki. Częste wycieki mogą powodować obciążenie systemu i marnowanie sprężonego gazu – stąd ważna jest szybka reakcja na pojawiające się wycieki. 

Pneumatyka w przemyśle odgrywa kluczową rolę. Jeśli układ pneumatyczny z powodu niedostatecznej lub nieprawidłowej konserwacji ulegnie awarii może to spowodować znaczący spadek wydajności produkcji, a nawet prowadzić do nieplanowanych przestojów. Ponadto regularna konserwacja wszystkich elementów układu pneumatycznego przedłuża żywotność systemu, co znacząco obniża koszty w przedsiębiorstwie.