Konserwacja łańcuchów rolkowych

Łańcuchy rolkowe, tak jak każdy inny łańcuch napędowy, służy do przenoszenia napędu z silnika na układ odbiorczy maszyny. Aby przekładania mogła spełniać swoją funkcję, musi być odpowiednio zabezpieczona i konserwowana.

Budowa łańcuchów rolkowych

Budowa łańcuchów rolkowych nie jest specjalnie skomplikowana. Przekładnie tego typu składają się z ogniw wewnętrznych i zewnętrznych, które kształtem przypominają cyfrę osiem. W ich otworach umieszczone są sworznie odpowiadające za połączenia między ogniwami. Rolę elementu roboczego w łańcuchu rolkowym pełnią umieszczone pomiędzy ogniwami rolki – to one odpowiadają za kontakt łańcucha z kołem napędowym i napędzającym.

Cechą charakterystyczną rolek jest to, że mogą się one obracać w momencie kontaktu z kołem zębatym. Dzięki temu wolniej ulegają zużyciu, a tarcie powstające podczas pracy maszyny jest znacznie niższe.

Jak wygląda konserwacja łańcuchów rolkowych?

Konserwację przekładni łańcuchowej rozpoczynamy od wizualnej kontroli stanu technicznego. Koniecznie zwróćmy uwagę na takie elementy, jak:

  • wydłużenie i naprężenie łańcucha – wydłużanie to naturalne zjawisko, będące konsekwencją zużycia przekładni. Zazwyczaj stwierdzane różnice są niewielkie, a poprawienie żywotności łańcucha można uzyskać przez jego prawidłowe napięcie. Pamiętajmy jednak, że zbyt duże naprężenie może doprowadzić do uszkodzenia elementu. W przypadku, gdy wydłużenie łańcucha przekracza 3 proc. jego długości, konieczna jest wymiana całego komponentu;
  • ślady zużycia kół łańcuchowych – podczas intensywnej pracy przekładni zużyciu ulegają również koła łańcuchowe. Najczęściej objawia się to ścieraniem w dnie wrębu oraz zmianą kształtu zębów. Zużycie kół to niebezpieczne zjawisko, a jego zbagatelizowanie może doprowadzić do poważnych awarii;
  • stan smarowania – prawidłowo przeprowadzona kontrola powinna zakończyć się ponownym smarowaniem łańcucha. Jednak zanim przejdziemy do smarowania, konieczne jest oczyszczenie przekładni z rdzy i większych zabrudzeń. W przeciwnym razie smar nie wniknie w szczeliny pomiędzy ogniwami.

Metody smarowania łańcuchów rolkowych

Smarowanie łańcucha rolkowego można przeprowadzić na kilka sposobów. Wyróżniamy m.in.:

  • smarowanie ręczne – polegające na obfitym zastosowaniu oleju smarowego przy pomocy pędzla lub wtrysku. Czynność tę powinno się powtarzać bardzo często – w przeciwnym wypadku może dojść do przegrzania łańcucha;
  • smarowanie kropelkowe – opierające się na nieprzerwanej pracy automatycznych smarownic, które aplikują krople oleju wprost na krawędzie ogniw. Rozwiązanie to jest zalecane przy maszynach o średnich prędkościach;
  • smarowanie w kąpieli olejowej – nazywane też smarowaniem zanurzeniowym, odbywa się w zamkniętej misce olejowej. Wykorzystujemy je w przypadku maszyn o wysokich prędkościach pracy.

Osoby nieposiadające fachowej wiedzy mogą mieć niemały problem z doborem odpowiedniej metody smarowania. W takim wypadku najlepiej skontaktować się z biurem technicznym Schipolska. Nasi pracownicy podpowiedzą, jak prawidłowo przeprowadzić konserwację łańcucha rolkowego i innych napędów.