Elementy maszyn służące przygotowaniu sprężonego powietrza

W przemyśle wytwórczym najczęściej stosowanym nośnikiem energii (obok energii elektrycznej) w urządzeniach pneumatycznych jest sprężone powietrze. To źródło zasilania wielu urządzeń i maszyn. Sprężone powietrze, które wytwarzane jest przez sprężarki i kompresory nie nadaje się do bezpośredniego zastosowania w profesjonalnych układach sterowania pneumatycznego. Powietrze to jest zanieczyszczone i wymaga odpowiedniego przygotowania. 

Sprężone powietrze w pneumatyce

Większość zakładów przemysłowych wykorzystuje napęd lub sterowanie pneumatyczne. Tak powszechne zastosowanie wynika z wielu zalet zastosowania techniki sprężonego powietrza w urządzeniach z napędem pneumatycznym. Są to m.in. prosta instalacja i niski koszt obsługi, uzyskanie dużego zakresu ciśnień i natężeń przepływu sprężonego powietrza, wysokie prędkości ruchu, a także możliwość dużego obciążenia bez ryzyka przegrzania. 

Zanim wprowadzimy sprężone powietrze do układu pneumatycznego należy pozbawić go zanieczyszczeń mechanicznych – musi być odwodniony, pozbawiony wytrąceń oleju ze sprężarki, a także powinien zostać uzupełniony olejem dedykowanym urządzeniom pneumatycznym z ruchomymi częściami mechanicznymi.  Prawidłowe przygotowanie sprężonego powietrza w pneumatyce odbywa się w specjalnych urządzeniach, czyli elementach przygotowania powietrza określanych skrótem FRL. W uproszczeniu polega to na:

  1. Usunięciu zanieczyszczeń poprzez filtr (eng. F-filter).
  2. Redukcji ciśnienia do wymaganego poziomu poprzez reduktor (eng. R- regulator).
  3. Wprowadzeniu czynnika smarnego poprzez smarownicę (eng. L- lubricator).

Takie zabiegi zwiększają trwałość elementów pneumatyki, wydłużają żywotność elementów sterujących i wykonawczych, a także znacznie zmniejszają awaryjność układów pneumatycznych.

Elementy niezbędne do przygotowania sprężonego powietrza

Aby przygotować odpowiednie sprężone powietrze do użycia w pneumatyce, należy zastosować odpowiednie elementy maszyny. Dzięki ich działaniu sprężone powietrze ma osiągać prawidłowe parametry do właściwego działania całej instalacji. Głównym zadaniem tych elementów jest eliminacja jak największej ilości szkodliwych substancji. Elementy niezbędne do przygotowania sprężonego powietrza to:

  • Regulatory z filtrem – to filtr i regulator ciśnienia zintegrowany w jednej obudowie
  • Filtr sprężonego powietrza – to filtr do oczyszczania sprężonego powietrza zgodny z różnymi klasami jakości. Wyróżniamy: filtry standardowe, mikrofiltry, supermikrofiltry, filtry z węglem aktywnym.
  • Smarownice – do nawilżania olejem sprężonego powietrza dla komponentów pneumatycznych.
  • Zawory –  to zawory załączania/wyłączania zasilania i odpowietrzania systemów pneumatycznych oraz zawory wolnego startu dla powolnego narastania ciśnienia.
  • Osuszacze –  to osuszacze adsorpcyjne o zdefiniowanym punkcie rosy i wysokim przepływie oraz osuszacze membranowe o przepływie zależnym od ciśnieniowego punktu rosy.
  • Manometry – to wskaźniki ciśnienia dla przygotowania powietrza.
  • Spust kondensatu – do podłączenia do zespołów przygotowania powietrza, sieci sprężonego powietrza dla automatycznego spuszczania gromadzącego się kondensatu.

Wszystkie wymienione elementy maszyn, które są niezbędne do przygotowania sprężonego powietrza, dostępne są w ofercie Schipolska. Nasi eksperci doradzą najlepsze rozwiązanie dla Twojej branży.