Do czego służą regulatory pneumatyczne?

Regulatory pneumatyczne wykorzystywane są w wielu branżach i gałęziach przemysłu. Coraz więcej firm decyduje się na ich zastosowanie w swoim przedsiębiorstwie przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo, bezawaryjność oraz prostą obsługę.

Rola regulatorów pneumatycznych

Układy pneumatyczne posiadają istotne parametry, które wymagają stałej regulacji wartości. Jest to m.in. ciśnienie czy natężenie przepływu. Zadaniem regulatorów pneumatycznych – jak sama nazwa wskazuje – jest regulacja różnych wartości. Głównym zadaniem regulatorów jest minimalizowanie różnic (tzw. uchybów), które wytwarzają się między wartością zadaną a zmierzoną w danym procesie. Gdy zatem ciśnienie powietrza jest zbyt duże w danym układzie, regulatory pneumatyczne obniżają je do odpowiednich parametrów.

Zastosowanie regulatorów pneumatycznych

Regulatory pneumatyczne mają wiele zalet. Przede wszystkim są uniwersalne – można je wykorzystać w większości maszyn i mogą pracować w różnych temperaturach. Są także bezpieczne w użytkowaniu i proste w montażu.

W specjalistycznych maszynach regulatory pneumatyczne znajdują szerokie zastosowanie. Wyróżnić można kilka odmian regulatorów, które różnią się pod względem sposobu działania:

– Regulator proporcjonalny – jego zadaniem jest utrzymanie wartości zadanej na stałym poziomie. Ich użycie jest ograniczone w układach, w których są stałe lub niewielkie zmienne sygnały zakłócenia.

– Regulator proporcjonalno-różniczkujący – to rozbudowana o blok różniczkujący wersja regulatora proporcjonalnego. Zadaniem tego regulatora jest poprawa stabilności i jakości dynamicznej układu regulacji, szczególnie w stanach przejściowych.

– Regulator całkujący – stosowany jest do obiektów statycznych z niską dynamiką zmian parametrów.

– regulator proporcjonalno-całkujący – używany jest w układach, które wymagają eliminacji wolno zmieniających się zakłóceń. Czas regulacji tego typu regulatorów jest dwukrotnie dłuższy niż regulatorów proporcjonalnych.

– Regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący – może regulować wartości ciśnienia, objętościowe natężenie przepływu, a także siłę oraz prędkość.  Regulatory te są najbardziej uniwersalne i bardzo często stosowane.

Regulatory pneumatyczne możemy spotkać w wielu urządzeniach – nie tylko w specjalistycznych maszynach, wykorzystywanych w dużych przedsiębiorstwach. Sprzęty, które wyposażone są w regulatory pneumatyczne można spotkać każdego dnia – są to np. regulator temperatury lodówki czy centralnego ogrzewania. Spotkamy je również w samochodach – stosuje się je m.in. w układzie ABS. Regulatory pneumatyczne kontrolują także napięcie i częstotliwość pracy sieci zasilającej.